Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Đai phản quang

Đai phản quang : 35k. Dùng đi phượt hay đi theo đoàn, rất tốt khi đi ban đêm hoặc có sương mù dày đặc, giúp người khác có thể nhận ra bạn tránh những rủi ro khi thiếu tầm nhìn.