Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Bọc cần số móc

Bọc cần số móc : 20k. Giúp bạn móc em và sạch giày. Nếu bạn từng bị dơ giày khi móc tạo thành 1 vệt đen trên giày thì đây chính là thứ bạn cần.