Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Giá đỡ điện thoại trên ghi đông 360

Giá đỡ điện thoại trên ghi đông 360: 150k. Giúp cố định điện thoại bạn vào ốc kính chiếu hậu, dùng để biến smartphone thành thiết bị dẫn đường.